Politika kvality | Slemr Spedition
Your logistic & transport partner

Politika kvality

Organizace Slemr Spedition s.r.o., jejíž hlavní činností je:

 • spedice
 • logistika

Společnost si je vědoma, že úspěch na trhu nezávisí pouze na objemu poptávek, ale i na kvalitě jejich plnění a spokojenosti zákazníků.

Organizace Slemr Spedition s.r.o., proto vyhlásila tyto základní principy politiky kvality:

 • Zákazník je hlavním hodnotitelem kvality našich činností, zavedením systému zabezpečování kvality dle ČSN EN ISO 9001:2001 mu poskytujeme přiměřenou jistotu, že výsledky naší činnosti mají požadovanou kvalitu.
 • Cílem všech našich činností je splnění předem dohodnutých i nevyjádřených požadavků zákazníka na kvalitu našich služeb.
 • Vytváříme podmínky pro to, aby výsledky naší činnosti byly v souladu splatnými legislativními normami a předpisy, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami.
 • Naším cílem je dosáhnout vysokého postavení v oblasti působení naší firmy.
 • Organizace zajišťuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.
 • Organizace dbá o optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů.
 • Každý pracovník nese odpovědnost za výsledky své práce a aktivní přístup a kvalitní práce na všech úrovních organizace je zárukou, že produkujeme kvalitní služby.
 • Kvalita spoluvytváří dobré jméno firmy a je nutnou podmínkou pro prosperitu firmy. K jejímu zvyšování budeme realizovat účinné a efektivní investice do modernizace zařízení a nejnovějších postupů.
 • Velká pozornost je věnována dalšímu vzdělávání, zaměstnanci jsou jedním z hlavních faktorů ovlivňující kvalitu. Všichni zaměstnanci jsou ke kvalitě vedeni a motivováni a soustavný výcvik, zlepšování znalostí a dovedností jsou prostředkem pro zlepšování kvality.

K dosažení uvedených strategických záměrů, které mají perspektivní charakter je nutné stanovit konkrétní cíle pro naplnění politiky kvality na nejbližší období.

V Chřibské dne 01.09.2014

© 2018 Slemr Spedition mezinárodní doprava

poptávkový formulář kontakty admin