Your logistic & transport partner


Získali jsme osvědčení AEO (Oprávněný hospodářský subjekt)

Po dvouměsíční přípravě a následném auditu příslušného celního úřadu jsme získali osvědčení AEO.

 

Osvědčení AEO je udělováno spolehlivým, celní problematiky znalým a finančně stabilním hospodářským subjektům, které skýtají nejenom Celní správě ČR, ale i ostatním celním správám členských států EU  určité záruky. Status schváleného hospodářského subjektu nás opravňuje k využívání výhod zjednodušených postupů v celním řízení a možnostech získání různých povolení bez nutnosti prověření ze strany celní správy.

 

Udělení osvědčení AEO tak poskytuje výhody nejenom certifikovaným společnostem, ale i celním správám v rámci celé EU. Postavení AEO poskytuje zjednodušení procedur na obou zúčastněných stranách. Udělením osvědčení AEO je rovněž zvýšena prestiž subjektu vůči společnostem ze třetích zemí, neboť na základě bilaterálních smluv mezi třetími zeměmi a EU bude možno uznat postavení AEO i ve třetích zemích.

 

Pro zákazníky je AEO ukazatelem kvalitního dodavatele, který je prověřený pro veškeré činnosti související s celním odbavením a přístupem k získaným citlivým obchodním informacím.

 

Více o výhodách osvědčení AEO můžete najít na webu Celní správy ČR, v sekci Výhody vzniklé udělením osvědčení AEO.

 

 

Zpět na aktuality

© 2021 Slemr Spedition mezinárodní doprava

poptávkový formulářGDPR a Cookies kontakty admin