Your logistic & transport partner


Politika kvality

Jsme významným dodavatelem přepravy nákladů v tuzemsku i zahraničí a souvisejících logistických služeb. Naším cílem je dosáhnout vysokého postavení v oblasti působení naší společnosti.

Vedení společnosti vzalo při stanovování této Politiky kvality v úvahu veškeré aspekty, které ovlivňují život a výkonnost naší společnosti a pro naplňování jejích požadavků máme zaveden systém managementu kvality podle normy ISO 9001. S ohledem na interní i externí aspekty a zainteresované strany prosazuje vedení společnosti následující zásady:

ZÁKAZNÍCI

 • budovat se zákazníky dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
 • dodávat objednané služby v dohodnutém termínu a v požadované kvalitě
 • v případě indikace zákazníkovy nespokojenosti provádět účinná nápravné opatření
 • plnit úkoly s maximální snahou o přesné a včasné dokončení

DODAVATELÉ

 • budovat s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
 • provádět transparentní výběrová řízení
 • ve vztazích s dodavateli prosazovat minimálně stejnou náročnost na kvalitu, jakou naše společnost stvrzuje v obchodně závazných vztazích se svými zákazníky


ZAMĚSTNANCI

 • podporovat rozvoj způsobilosti zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality práce
 • chránit zdraví zaměstnanců a účinnou prevencí předcházet úrazům

TECHNOLOGIE A INFRASTRUKTURA

 • aktivně podporovat zavádění nových technologií, které budou přínosem pro zákazníky i naši organizaci
 • optimalizovat logistické toky materiálů a výrobků v organizaci

OKOLNÍ PROSTŘEDÍ

 • aktivně spolupracovat s kontrolními a státními orgány
 • podílet se na sponzorování veřejně prospěšných aktivit v okruhu působnosti
 • snižovat rizika poškození okolního životního prostředí
 • všechny zainteresované strany orientovat na politiku kvality naší firmy
 • účinně externě komunikovat relevantní informace

Vedení společnosti se v souladu s touto Politikou kvality zavazuje:

 • dodržovat výše uvedené zásady
 • pozorně naslouchat a porozumět požadavkům našich zákazníků
 • dodržovat pravidla a postupy dané systémem managementu kvality
 • plnit požadavky zákonů a právních předpisů
 • neustále zlepšovat systém managementu kvality
 • dosáhnout a udržovat takovou úroveň v kvalitě a cenách, která by zajišťovala firmě významné postavení na vnitřním trhuTato Politika kvality se musí odrážet ve všech činnostech spedice, na všech úrovních řízení a v práci každého pracovníka.

V návaznosti na tuto Politiku vyhlašujeme průběžně konkrétní Cíle a Programy.V České Kamenici dne 01.01.2018

Václav Šlemr, jednatel

© 2023 Slemr Spedition mezinárodní doprava

poptávkový formulářGDPR Cookies kontakty admin