Your logistic & transport partner


Úmluva CMR

Kompletní vyhláška ke stažení klikněte zde (.pdf)

11/1975 Sb.

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 27. listopadu 1974

o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)

Dne 19. května 1956 byla v Ženevě sjednána Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR).

President republiky Úmluvu ratifikoval s výhradou k jejímu článku 47.

Listina Československé socialistické republiky o přístupu byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 4. září 1974.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 43 dnem 2. července 1961 a pro Československou socialistickou republiku dnem 3. prosince 1974.

Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.

Ministr:

Ing. Chňoupek v.r.

.

.

.

© 2024 Slemr Spedition mezinárodní doprava

poptávkový formulářGDPR Cookies kontakty admin